Posts

,

CO2, vlaga i temperatura

CO2, vlaga i temperatura

Vlaga i temperatura su vrlo važni tijekom cijelog procesa. CO2 je potreban za optimalan rast u vegetaciji. Sva 3 parametra međusobno su povezani.

CO2

Ugljični-dioksid ili CO2 važan je plin pomoću kojega biljka bolje i ravnomjerno obavlja fotosintezu. Fotosinteza je proces prerade CO2 u kisik – O2, ujedno i mehanizam pomoću kojeg biljka “diše” preko listova. CO2 pospješuje stvaranje većih listova, bolje grananje i manji razmak između internoda (katova). Također, biljka se u procesu vegetacije ne izdužuje nego ostaje kompaktna – grmolika (ovaj proces ovisi i o genetici biljke, ne samo o CO2).

CO2 primjenjujemo samo dok gori svjetlo, dok je biljkama “dan”. Za proces fotosinteze potrebno je sunčevo svjetlo ili njegova imitacija (HPS/MH, LED, T5/CFL). U “mraku” (noći) biljka troši kisik koji je proizvela za dana. CO2 se koristi u vegetaciji i predcvatu dok se obavlja proces fotosinteze. Nakon formiranja cvijeta, fotosinteza se više ne vrši i CO2 više nije potreban. Read more