Korištenje detaljne pretrage proizvoda

Korištenje detaljne pretrage proizvoda

  1. Na web stranici zelenastanica.com, pritisnite link shop , growtips ili blog.
  2. Na desnoj strani je kolumna sa tražilicom :

    detaljna_pretraga

  3. Odaberite kategoriju prizvoda:

    odabir kategorije

  4. Ne zaboravite “slider” cijene jer inače ako je raspon planirane potrošnje od 0$-0$ tražilica neće izbaciti tražene proizvode:
  5. Pretragu možete suziti ako nakon odabira kategorije upišete ključnu riječ ili riječi kraj “slidera” cijene, zatim pritisnite “button” Pretraži i to je to.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *