Široka paleta gnojiva – organskih i mineralnih – Growshop Zelena Stanica Zagreb.

,

Hranjive tvari – Gnojiva

Hranjive tvari – Gnojiva

Svim živim organizmima treba hrana. Biljkama treba prihrana u obliku hranjivih tvari – gnojiva.

Hranjive tvari za unutarnji uzgoj uglavnom su u tekućem obliku. U krutom obliku nalazimo neke “boostere” cvatnje i neka hidroponska gnojiva (kompletno topiva u vodi). Praškaste su i neke hranjive tvari koje primjenjujemo folijarno – špricanjem po listu.

Hranjive tvari dijelimo na organske i mineralne. Organska gnojiva su biljnog i životinjskog porijekla, dok su mineralna gnojiva dobivena kemijskim procesom izdvajanja biljkama potrebnih elemenata.  Korištenjem organskih dobivamo zdraviji plod boljeg okusa dok korištenjem mineralnih hranjiva gubimo na okusu ploda, ali je prinos znatno veći. Mineralne hranjive tvari lakše su za upotrebu od organskih, mogu se koristiti svakodnevno u prihrani i sigurne su za biljke ako se pridržavate sheme prihrane. Organska gnojiva mogu u sebi sadržavati elemente životinjskog porijekla – biljka treba 48 sati da ih “probavi”, pa se preporuča svako 3-4 zalijevanje obaviti samo običnom, pH prilagodjenom vodom.

Paprika

[woo_product_slider animation_duration=”600″ width=”100″ height=”100″ direction_nav=”true” num_of_prods=”3″ prod_tags=”052-061-020, 056-064-045, 052-061-026, 050-048-027, 000278, 000206″ show_price=”true” show_title=”true” transparent=”true” border_color=”#ffffff” template=”sliding-theme.css” animation=”fade” image_source =”thumbnail”]

Tikvica
Read more