Sale!

Advanced Hydroponics Of Holland pH- vegetacija 500mL

28.93 Kn 26.03 Kn

Description

Advanced Hydroponics Of Holland pH- vegetacija

AH pH- vegetacija je koncentrirani sastojak koji služi smanjivanju ili povisivanju pH vrijednosti. S točnim pH vrijednostima biljka bolje upija elemente iz hranjiva.

Preporučena pH vrijednost je 5.8-6.5

Kada uzgajate na hidroponski način, provjera i namještanje pH vrijednosti je jednostavna stvar. Može biti nešto kompliciranija ako uzgajate organski ili u zemlji.

Postoji nekoliko našina da kontrolirate pH vrijednost hranjiva u vašem hidroponskom sustavu. Najlakši način je korišenjem digitalnih mjernih instrumenata.

pH mjerni instrumenti su vrlo točni (ako su pravilno kalibrirani) i brzi. Potrebno im je pravilno održavanje kako bi ispravno radili. Staklena sonda mjernog instrumenta mora biti čista, a neke zahtjevaju i da budu vlažne cijelo vrijeme.

pH mjerni instrumenti su vrlo osjetljivi voltmetri i mogući su problemi sa sondama (elektrodama). Mnogi pH mjerni instrumenti imaju automatsku temperaturnu kompenzaciju (ATC), koja ispravlja oćitanja u odnosu na temperaturu.

Kod pH instrumenata bez ATC-a pH vrijednost treba mjeriti u isto doba prilikom svakog mjerenja kako bi se smanjila ostupanja pri mjerenju zbog mogućih temperaturnih promjena. pH instrumente je potrebno redovito kalibrirati, instrumenti mogu odstupati pa ih se mora redovito kontrolirati.

Kod većine pH mjernih instrumenata vrh sonde (sonda) treba biti uronjena (čuvana) u tekućini za čuvanje sondi (elektroda) i nikada se ne smije osušiti.

Trenutno nije raspoloživo.